Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Sfaturi de călătorie

AUSTRIA

1. Informaţii generale

Denumirea oficială: Republica Austria

Poziţia geografică: situată în Europa Centrală, învecinată la Nord de Germania şi Republica Cehă, la Est de Republica Slovacă şi Republica Ungară, la Sud de Slovenia şi Republica Italiană, la Vest de Confederaţia Elveţiană şi Liechtenstein.

Limba oficială: germana

Populaţia: 8 416 982 locuitori

Lungimea graniţelor: 2.562 km

Grupuri etnice: austrieci 92%, la care se adaugă 220.000 de turci, 170.000 de sârbi, 120.000 de croaţi, 50.000 de sloveni, 45.000 de unguri, 35.000 de bocniaci, 30.000 de polonezi, 16.000 de slovaci, 1813 moldoveni, etc.

Confesiuni religioase: 73,6%- romano-catolici, 4,7%, protestanţi-luterani, cca. 12% atei, 0,5 % musulmani, 0,2 %, 10.000 budişti, 7.300 mozaici.

Punctul cel mai înalt: Großglockner 3.797 m

Punctul cel mai scăzut: Hedwighof 114 m

Clima: de tip panonic-continental în est şi sud-est, în vest de tip continental cu ierni şi veri umede, iar în sud cu influenţe mediteraneene.

Forma de organizare: Republică parlamentară de tip federal, formată din 9 landuri: Austria Inferioară, Austria Superioară, Burgenland, Carintia, Salzburg, Styria, Tirol, Viena, Vorarlberg.

Capitala federală: Viena

Ziua naţională: 26 octombrie (1955 - Declararea statutului de neutralitate)

Scurt istoric: După ce a fost cucerit de romani, huni, lombarzi, ostrogoţi, bavarezi şi franci, teritoriul central şi estic al actualei Austrii a intrat sub conducerea dinastiei de Babenberg - din secolul X până în secolul XIII - care, au fost învinşi la rândul lor de către Habsburgi, stabiliţi în sud-vestul Austriei. Moştenitorii acestei familii vor conduce Austria până în secolul XX. După abolirea Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană, Austria a devenit, între 1806 şi 1867 monarhie de sine stătătoare. După modificarea Constituţiei din 1867 a devenit monarhie dualistă (Imperiul Austro-Ungar). Fiind în tabăra învinşilor din Primul Război Mondial, partea germană a acestei monarhii dualiste s-a constituit, în 1918, în Republica Austria. Austria a fost anexată Germaniei naziste în 1938 ("Anschluss"). Aliaţii au ocupat Austria la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial, după înlăturarea regimului fascist în 1945 s-a constitut cea de a Doua Republică Austriacă care, în 1955, şi-a câştigat independenţa deplină sub condiţia păstrării neutralităţii. După prăbuşirea comunismului în Europa de Est, Austria a devenit din ce în ce mai implicată în procesul integrării europene, iar în 1995 şi 1999, Austria a aderat la Uniunea Europeană şi respectiv la sistemul monetar euro.

2. Regimul de vize. Condiţiile de intrare şi regimul de şedere

Cetăţenii Republicii Moldova, deţinători de paşapoarte naţionale sau de serviciu au nevoie de viză pentru intrare pe teritoriul Republicii Austria. Cetăţenii Republicii Moldova, deţinători de paşapoarte diplomatice pot intra şi rămîne fără vize pe teritoriul Republicii Austria pe un termen ce nu depăşeşte 90 de zile pe durata a 6 luni.

Vizele de intrare în Republica Austria pot fi obţinute la Ambasada Republicii Ungare în Chişinău, la Centru Comun de Vize, Adresa: Ambasada Republicii Ungare la Chişinău

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131

Telefon: (+373 22) 223-404, 228-668, 228-667, 200-078, 200-079; Fax: (+373 22) 22 45 13;

Formularul de viză poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Centrului Comun de Vize- www.cac.md Lista actelor necesare pentru toate tipurile de viză poate fi consultată la următoarea adresă electronică: http://www.cac.md/form_vize_md.html

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene recomandă cetăţenilor care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice la Viena şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

3. Sistemul medical şi acordarea ajutorului medical de urgenţă

Austria dispunde de o reţea medicală performantă, repartizată uniform la nivelul landurilor federale. Ajutorul de primă urgenţă se acordă indiferent de statutul de asigurat/neasigurat. Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate, deoarece costurile serviciilor medicale în Republica Austria sunt ridicate.

Lista cu unităţile medicale din Viena este accesibilă la adresa http://www.wienkav.at/kav/spital.asp

Numere de urgenţă:

155 - serviciul de urgenţe salvare; 112 – numărul general de urgenţă (valabil în toate statele UE)

4. Condiţii privind traficul auto şi transportul intern

În Austria, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului şi se aplică regula priorităţii de dreapta. În perioada 1 noiembrie – 15 aprilie este obligatoriu ca autoturismele să fie dotate cu pneuri de iarnă.

Accesul pe autostrăzi se face în baza unei vignete, care poate fi procurată de la punctele de trecere a frontierei, de la benzinării sau de la magazinele de difuzare a presei. Preţul ei diferă în funcţie de perioada de valabilitate (76,50 euro pentru 1 an; 23,00 euro pentru 2 luni; 7,90 euro pentru 10 zile). Pentru posesorii de motociclete, costul ei este de 30,50 euro, 11,50 euro, respectiv 4,50 euro. Amenda pentru lipsa vignetei este de 120 euro. Neplata ei pe loc determină riscul de a achita o sumă şi mai mare, cuprinsă între 300 euro şi 3.000 euro.

Informaţii suplimentare privind circulaţia rutieră puteţi obţine pe site-ul: http://www.oeamtc.at/

Parcarea: În Austria toate spaţiile de parcare sunt amenajate şi marcate corespunzător. Majoritatea sunt cu plată, iar acest lucru este afişat la loc vizibil. Autobuzele pot fi parcate numai în locuri special amenajate, cu marcaje corespunzătoare.

Pentru parcările cu plată se utilizează vignete speciale (Parkpickerl), procurate de la primăriile de sector şi folosite doar de către persoanele domiciliate in Viena, sau imprimate speciale (Parkschein), care pot fi cumpărate de la reţeaua de magazine Trafik.

În cazul parcării în locuri nepermise, maşina poate fi ridicată de firme autorizate, abaterea fiind sancţionată cu plata unei amenzi. Pentru recuperarea autoturismului se suportă şi cheltuielile de tractare şi parcare a acesteia în locurile special amenajate.

Centura de siguranţă: Centura de siguranţă este obligatorie, iar minorii până la vârsta de 12 ani trebuie să dispună de scaun special.

Limitele de viteză admise sunt:

Depăşirea limitelor de viteză, conform ultimelor reglementări, se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 70 şi 730 euro şi suspendarea permisului de conducere. Depăşirea limitei de viteză maxim admisă cu peste 40 km/h atrage suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă delimitată.

Regimul amenzilor: Contravaloarea amenzilor de circulaţie este încasata, fie pe loc de către poliţist, fie ulterior, prin intermediul autorităţii administrative locale. În cazul în care cetăţeanul străin nu poate achita amenda pe loc sau refuză plata, poliţistul poate încasa direct o sumă ce reprezintă o garanţie sau poate ridica diverse bunuri tot ca şi garanţie, amenda urmând sa fie stabilita de către autoritatea administrativă locală, ulterior.

Cetăţeanul străin căruia i s-a ridicat o garanţie, are la dispoziţie 3 luni pentru a se prezenta la unitatea administrativ teritorială, pe raza căreia a comis contravenţia, pentru a achita contravaloarea sancţiunii şi a recupera garanţia sau pentru a contesta măsura. În caz contrar bunurile ridicate sunt scoase la licitaţie şi astfel se recuperează valoarea sancţiunii. Pentru încălcări grave ale regimului rutier garanţia poate fi chiar autoturismul cu care se deplasa contravenientul.

Există şi situaţia în care poliţistul poate lua măsura conducerii contravenientului la sediul poliţiei unde sunt întocmite documentele necesare prezentării acestuia în faţa judecătorului de serviciu. Acesta decide asupra cuantumului sancţiunii şi în cazul în care suma nu poate fi achitată, aceasta este transformată în închisoare contravenţională.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice se pedepseşte cu amendă în cuantum de 150 Euro şi până la 5 500 euro şi suspendarea permisului de conducere.

Aspecte utile pentru conducătorii auto profesionişti: Pentru autorităţile austriece respectarea standardelor de siguranţă în circulaţie reprezintă o prioritate, orice abatere de la normele legislaţiei rutiere şi tehnice este sancţionată prompt. Transportatorii de persoane trebuie să deţină licenţă pentru activitatea desfăşurată, iar conducătorii auto să respecte numărul de ore de odihnă prevăzute de lege.

Pentru transportul de mărfuri este obligatoriu să fie prezentate actele complete privind provenienţa, caracteristicile, beneficiarul transportului, neconcordanţele dintre documente şi situaţia din teren antrenând amenzi considerabile. Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional.

5. Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident, la faţa locului se prezintă echipaje atât ale poliţiei, cât şi ale pompierilor şi salvării. În cazuri grave, persoanele accidentate sunt transportate cu elicopterul la cea mai performantă unitate medicală din apropiere.

În situaţia unui accident uşor, se completează împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip privind producerea accidentului, pus la dispoziţie de societăţile de asigurări. Se vor reţine elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii sale de asigurare.

6. Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

7. Telefoane utile: