Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai  după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

Cetăţenii Republici Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă,  a copiei sau extrasului de pe actul  de stare civilă.

Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii Moldova doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial, doar legalizate/apostilate (în modul stabilit). La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sînt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica Moldova:

Eliberarea paşaportului pentru călătorii în străinătate copilului minor se efectuiază după transcrierea în Registrul de Stare Civilă din Republica Moldova a certificatului de naştere eliberat de către autorităţile competente ale Republicii Austria sau al Republicii Slovace.
Pentru transcrierea certificatului de naştere eliberat de către autorităţile austriece (după caz, slovace) sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 732 cu privire la taxele consulare din 24.09.2010,  transcrierea actului de naştere întocmit pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă este gratuită.

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile austriece sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
Taxa consulară – 25 euro (taxa consulară+ taxa aferentă).

Pentru transcrierea actelor de desfacere a căsătoriei eliberate de autorităţile austriece sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
Taxa consulară – 25 euro (taxa consulară+ taxa aferentă).

Pentru transcrierea actelor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberate de autorităţile statului de reședință sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 732 cu privire la taxele consulare din 24.09.2010,  transcrierea actului de naştere întocmit pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă este gratuită.

Pentru transcrierea certificatului de deces eliberat de către autorităţile austriece (după caz, slovace) sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 732 cu privire la taxele consulare din 24.09.2010,  transcrierea actului de deces întocmit pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedați pe teritoriul statului de reşedinţă este gratuită.

Actele de stare civilă eliberate de organele competente din Republica Slovacă nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute  pe teritoriul Republicii Moldova: http://stare-civila.gov.md/ro/pages/transcriere