Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Relaţii bilaterale cu Republica Slovacă

Relaţii diplomatice

Republica Federală Cehă şi Slovacă a recunoscut independenţa Republicii Moldova la 13 februarie 1992. Conform deciziei Parlamentului Republicii Federale Cehe şi Slovace din 25 noiembrie 1992, este adoptat actul constituţional privind separarea Republicii Federative în două state independente, măsură ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993, odată cu proclamarea independenţei statale a Republicii Slovace. Republica Moldova a recunoscut independenţa Republicii Slovace la 1 ianuarie 1993.

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 16 februarie 1993.

Principalele vizite

La nivel de şef de stat

La nivel de şef de guvern

La nivel de ministru al afacerilor externe

Relaţii economice

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Slovacă pentru 2016 a înregistrat suma de 25.19 mil. USD. Soldul balanţei comerciale negativ pentru Republica Moldova a înregistrat -11,42 mil. USD. În semestru I 2017 comerţul bilateral MD-SK a constituit 14.48 mil. USD.

Asistenţa tehnică

Începând cu 2014 Republica Moldova a fost inclusă, pe o durată de 5 ani, pe lista primelor trei ţări care vor beneficia de asistenţă pentru dezvoltare, RM fiind unica ţară din Europa, selectată pentru o asemenea asistenţă din partea Slovaciei. Pe parcursul ultimilor 5 ani din Fondul de Asistenţă pentru Dezvoltare au fost alocate peste 2.5 mln Euro, ceea ce reprezintă un suport real pentru continuarea reformelor interne de modernizare a ţării noastre. În 2015 guvernul slovac a acordat adiţional 800 mii Euro pentru proiectele bilaterale în domeniul de asistenţă pentru RM, ceea ce a constituit o majorare cu 60% a volumului de asistenţă comparativ cu anul 2014, dintre care 600 mii euro pentru proiectele ce ţin de buna guvernare şi aprovizionarea cu apă, şi un proiect special în mărime de 200 mii euro, pentru asigurarea cu apă şi condiţii sanitare a şcolilor din raioanele Leova şi Căuşeni.

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent au fost semnate 21 de acorduri ce reglementează diverse domenii de activitate: politic, comercial-economic, financiar, transport, securităţii sociale, sănătăţii şi ştiinţelor medicale, apărării etc.

Actualizat – noiembrie 2018