Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Noutăţi

Participarea Primei Doamne a Republicii Moldova la Conferinţa ONU cu genericul „Lecţii învăţate în contextul implementării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului: perspective pentru agenda post -2015”, 15-16 ianuarie 2015, Viena

Prima Doamnă a Republicii Moldova, Margareta Timofti, a efectuat, în perioada 14-16 ianuarie a.c. o vizită de lucră la Viena (Austria), la invitaţia Consiliului Academic al Sistemului Naţiunilor Unite (ACUNS), în vederea participării la Conferinţa ONU cu genericul „Lecţii învăţate în contextul implementării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului: perspective pentru agenda post -2015”.Evenimentul în cauză a servit drept platformă de discuţii pentru oficialii ONU şi agenţiilor specializate, diplomaţi, academicieni, studenţi, etc., privind modalităţilor în care organizaţiile din cadrul sistemului ONU acreditate la Viena planifică implementarea celor 17 obiective noi de Dezvoltare ale Mileniului, în conformitate cu recomandările Adunării Generale ale ONU.

În cadrul programului vizitei, Prima Doamnă a ţinut un discurs la sesiunea de deschidere a Conferinţei, fiind prezentate eforturile întreprinse în vederea implementării în Republica Moldova a obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum şi prioritățile agendei de dezvoltare post-2015, elaborate în urma unor ample consultări naționale. În a doua zi a forumului, Margareta Timofti a participat la sesiunea privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor. Domnia sa a menționat că Republica Moldova continuă să integreze problemele legate de gen în toate politicile naţionale de dezvoltare, fiind depuse eforturi consistente în vederea eliminării stereotipurilor de gen și a barierelor structurale din comunitatea noastră.

De asemenea, cu prilejul vizitei la Viena, Prima Doamnă a avut o întrevedere bilaterală cu dl Aldo LALE-DEMOZ, Director Executiv-adjunct al Oficiului UNODC la Viena şi Coordonator Global pentru HIV/SIDA, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ale cooperării bilaterale a ţării cu Oficiul pentru Droguri şi Crimă al ONU.