Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Noutăţi

La Viena a avut loc sesiunea Comisiei ONU cu privire la stupefiante

În perioada 11-15 martie curent, la Vienna, s-au desfăşoară lucrările celei de-a 56-a sesiuni a Comisiei privind Stupefiante a ONU, eveniment ce a întrunit mai mult de 1000 de participanţi din statele membre şi reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi ai organizaţiilor internaţionale active în domeniu. Republica Moldova participă în calitate de observator la şedinţele Comisiei. Reuniunea CND a fost deschisă de către dl Yury FEDOTOV, Directorul Executiv al Oficiului ONU pentru Droguri şi Crimă (UNODC).

Agenda evenimentului a fost una complexă şi s-a axat pe un şir de aspecte, precum: progresul înregistrat în implementarea prevederilor celor 3 Convenţii internaţionale privind controlul asupra drogurilor; convenirea şi adoptare rezoluţiilor şi deciziilor pentru o mai bună coordonare a eforturilor pe plan internaţional; controlul şi accesul la stupefiante şi substanţe psihotrope în scop medical şi ştiinţific; măsurile eficiente de prevenire a utilizării noilor substanţe chimice pentru producerea drogurilor ilicite, precum şi convenirea asupra unei abordări echilibrate în lupta cu problema stupefiantelor în lume (World Drug Problem). Un domeniu separat l-a constituit evaluarea stadiului implementării Declaraţiei Politice şi a Planului de Acţiuni Global privind Combaterea Drogurilor, în contextul organizării în 2014 a reuniunii înalte de revizuire a acestor documente conceptuale.

Sesiunea CND de asemenea a servit drept platformă pentru schimb de experienţă între participanţi, precum şi organizarea de către ONG-uri a unui număr mare de prezentări conexe Sesiunii CND privind pericolul consumului de droguri, în special pe fundalul apariţiei noilor substanţe psihotrope de natură sintetică pe piaţă, care necesită măsuri eficiente şi coordonate de prevenire şi combatere a răspândirii lor. Mai mult ca atât, reprezentanţii agenţiilor specializate ale ONU şi ONG-urilor de profil au avut un şir de intervenţii şi au prezentat rapoarte tematice privind cooperarea internaţională şi utilizarea stupefiantelor în scopuri medicale/ştiinţifice; legătura droguri - criminalitate; conceptul unei strategii comune pentru abordarea problemei drogurilor pe plan mondial.

La finele sesiunii, statele au convenit asupra unui şir de Decizii şi Rezoluţii tematice, care pot fi accesate la http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/56.html.