Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Noutăţi

A fost semnat Programul Cadru de Ţară 2012-2017 între Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)

Pe data de 16 noiembrie, la Viena, a avut loc semnarea Programului Cadru de Ţară 2012-2017 (CPF) între Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), document ce prevede planificarea pe termen mediu a asistenţei tehnice oferite de către Agenţie ţării noastre în domeniul cooperării nucleare. Menţionăm că Programul a fost semnat de către dl Artur Buzdugan, Directorul Agenţiei Nucleare pentru Reglementarea Activităţilor Nucleare şi Radioactive din Repulbica Moldova şi, respectiv, dl Kwaku Aning, Director General Adjunct al AIEA.

CPF identifică 5 domenii prioritare de cooperare în domeniul asistenţei tehnice între RM şi AIEA: dezvoltarea resurselor umane pe filiera tehnologiilor nucleare; îmbunătăţirea capacităilor ţării de monitoritare a protecţiei mediului ambiant (managementul deşeurilor radioactive; identificarea surselor orfane de radiaţie; etc.,); diversificarea accesului la tehnologiile nucleare pentru uz civil; consolidarea bazei normative de reglementare a domeniului nuclear, în conformitate cu standardele AIEA; precum şi transferul cunoştinţelor la capitolul utilizării tehnologiilor de ultimă generaţie în radio-diagnosticare şi radilogia medicală.

Subliniem că Republica Moldova este membru al Agenţiei începând cu anul 1996, iar în 2012 ţara noastră a ratificat Protocolul Adiţional la Acordul de Garanţii AIEA.