Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Noutăţile ambasadei

Republica Moldova a susţinut noile măsuri de securitate nucleară la cea de-a 62-a Conferință Generală a AIEA

Viena. 21.09.2018 – În perioada 17-21 septembrie, curent, şi-a ţinut lucrările cea de-a 62-a Conferință Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) având pe agendă un șir de subiecte privind utilizarea pașnică a tehnologiilor nucleare, evoluțiile în sistemul de securitate nucleară, precum și modalitățile de perfecționare a mecanismelor internaționale de monitorizare și verificare. Republica Moldova a fost reprezentată de o delegaţie condusă de Ion Apostol, Director General al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) şi de Misiunea Permanentă a ţării noastre pe lângă Oficiul ONU şi Organizaţiile Internaţionale de la Viena. Trebuie de menţionat că Republica Moldova a susţinut în cadrul Conferinţei Generale noile măsuri de securitate nucleară şi radiologică promovate de Uniunea Europeană şi alte ţări partenere

Directorul ANRANR din Republica Moldova a ținut un discurs în cadrul şedinţei plenare, în care au fost trecute în revistă progresele Republicii Moldova în implementarea standardelor internationale în domeniul securităţii nucleare şi radiologice. În acelaşi timp, conducătorul delegaţiei moldoveneşti a subliniat importanța cooperării regionale și internaționale în domeniul prevenirii, detectării și combaterii terorismului nuclear, traficului de substanţe radiologice şi a altor riscuri în domeniu. Ion Apostol a adus mulțumiri AIEA, Departamentului de Energie al SUA, Departamentului de Apărare al SUA, Comisiei de Reglementare Nucleară a SUA și Autorității Suedeze de Securitate Radiologică pentru suportul continuu în dezvoltarea infrastructurii de reglementare radiologică și nucleară în Republica Moldova.

În marja Conferinţei Generale delegația Republicii Moldova a avut întrevederi bilaterale cu un şir de oficiali ai Departamentui Cooperare Tehnică al AIEA, în cadrul cărora au fost abordate evoluţiile în implementarea proiectelor de asistenţă tehnică acordate ţării noastre. Au fost schiţate noi obiective de colaborare, în particular, în ce priveşte elaborarea noului Plan Cadru dintre Republica Moldova şi AIEA pentru următorii 6 ani. Delegaţia Republicii Moldova a subliniat interesul autorităţilor naţionale în proiecte de asistență tehnică pentru sectorul medical, managementul deșeurilor radioactive, securitatea surselor de iradiere ionizantă.