Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Noutăţile ambasadei

Ambasadorul Victor Osipov a ţinut un discurs în cadrul Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică

În marja celei de-a 61-a Conferințe Generale a Ageniției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care se desfășoară în perioada 18-22 septembrie 2017 a Viena, Austria, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Viena şi alte Organizaţii internaţionale, Victor Osipov, a ținut un discurs în care a reafirmat deplina susținere a Republicii Moldova în implementarea completă și efectivă a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare, ca fiind unul din pilonii principali ai regimului internațional de neproliferare și un fundament esențial în dezideratul de dezarmare nucleară.

Referindu-se la realizările Republicii Moldova în implementarea angajamentelor sale internaționale, Victor Osipov a informat despre aprobarea Strategiei Naționale privind Managementul Deșeurilor Radioactive și a Planului Național pentru următorii 10 ani.

Reprezentantul Permanent a adus mulțumiri AIEA pentru susținerea constantă a Republicii Moldova în consolidarea capacităților instituționale în domeniul ocrotirii sănătății prin aplicarea noilor tehnologii în medicina nucleară, diagnostic radiologic, prevenirea și controlul cancerului.

Totodată, Victor Osipov a remarcat suportul partenerilor internaționali în securizarea a peste 3700 surse radioactive, majoritatea provenind din regiunea transnsitreană, subliniind faptul că asemena activități vin în avansarea nivelului de securitate și siguranță radioactivă în regiune.

AIEA, cunoscută ca organizația “atomilor pentru pace”, este parte a familiei Națiunilor Unite, fiind principalul centru internțaional pentru cooperare în domeniul nuclear. Conferința Generală a AIEA este organul suprem decisional al AIEA care se întrunește anual, de regulă în luna septembrie, în cadrul căreia se discută cele mai importante subiecte privind utilizarea în scopuri pașnice a materialelor și tehnologiilor nucleare .