Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Cetăţenia

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobâdi la cerere, păstrîndu-şi la dorinţă cetăţenia străină.

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei solicitanţii depun la Ambasadă următoarele acte:

  1. autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciuliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
  2. adeverinţa de la domiciuliu despre componenţa familiei (Haushaltbestätigung aus dem lokalen Melderegister);
  3. adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  4. actul de identitate;
  5. cazierul judiciar eliberat de către autorităţile competente austriece (după caz, slovace);
  6. patru fotografii mărimea 3,5 x 4,5.

Taxa consulară constituie: 15 euro