Ambasada Republicii Moldova în Austria

Useful links

Privatization Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale):
0043 (0) 6602300864
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.

Programul activitate guvernului Products of Moldova Airmoldova Danube Cultural Cluster E-services Registru Chamber

Acţiuni notariale

Autentificarea procurilor

La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria îndeplineşte următoarele acte notariale:

  1. autentificarea actelor juridice (procuri, contracte, testamente) cu excepţia contractelor de înstrăinarea bunurilor imobile şi a bunurilor succesorale;
  2. luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
  3. legalizarea semnăturilor de pe documente;
  4. legalizarea copiilor de pe documente şi ale extraselor din ele;
  5. efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din ele;
  6. certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege;
  7. primirea documentelor la păstrare;
  8. eliberarea dublicatelor actelor notariale;
  9. întocmirea protestelor de mare.
  10. asigurarea probelor.

Taxele consulare:

1. Autentificarea procurii: euro
      a) în numele persoanei fizice; 30
      b) în numele persoanei juridice; 60
2. Autentificarea testamentului; 30
3. Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj; 105
4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; 55 (pentru fiecare lună)
5. Legalizarea semnăturilor de pe documente; 10
6. Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele; 3 (pentru o pagină)
7. Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele; 15 (pentru o pagină)
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:  
      a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc; 20
      b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie 10
      c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului. 20
9. Primirea documentelor la păstrare; 20 (pentru fiecare lună)
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau oficiul consular respectiv; 10
11. Întocmirea protestelor de mare; 30
12. Asigurarea probelor; 50
13. Alte acte notariale. 50